Algemeen

TopAsfalt

Asfalt is een mengsel opgebouwd uit stenen, zand, vulstof en bitumen. Afhankelijk van het type worden verschillende hoeveelheden en verschillende soorten van deze componenten gebruikt.

Gekleurd asfalt wordt bekomen door het toevoegen van kleurstoffen bij het mengsel. Er kan gewerkt worden met een gewoon bitumen, dat zwart is, of een kleurloos bitumen dat een honingachtige kleur heeft. Deze laatste doet de kleur beter uitkomen.

Gietasfalt is uit dezelfde bouwstenen als het klassieke mengsel opgebouwd. Het grote verschil zit hem echter in de hogere percentages bitumen.

Asfalt kan over het algemeen ingedeeld worden in 2 grote groepen. De eerste groep is die van de mengsels die voldoen aan het standaardbestek 250 en zijn bedoeld voor openbare werken. De tweede groep zijn deze die niet aan het standaardbestek voldoen en worden ‘privémengsels’ genoemd. In iedere groep kunnen de asfaltmengsels nog eens onderverdeeld worden in een groep bedoeld voor de hoge bouwklassen (B1-B5) en één bedoeld voor de lage bouwklassen (B6-B10).

De technische fiches van onze asfaltmengsels zijn steeds raadpleegbaar op de Copro website via onderstaande link:

EXTRANET